073 78 20 314 info@wijzijngek.nl
Selecteer een pagina

De Kleine Meierij

De Kleine Meierij

Opdracht

Maak een kunstwerk rondom het essay: De kunst van het samenleven. In dit essay geven de drie Bossche woningcorporaties Zayaz, Kleine Meierij en Brabant Wonen hun visie op wonen en leven in de stad.

Opdrachtgever

Bossche woningcorporatie Kleine Meierij.

Vraag

Creƫer een duurzaam en kwalitatief kunstwerk dat het essay representeert voor alle partijen.

Oplossing

Allereerst hebben we het essay bestudeerd. Hierin kwamen vijf bewegingen voort die centraal staan in de visie van betrokken partijen omtrent wonen en leven in de stad.

  1. Van woning naar wonen (klanten die een huurwoning zoeken of hebben, hebben steeds vaker een aanvullende vraag)
  2. Van collectieve arrangementen naar individuele wensen (de individuele wens van de bewoner/woningzoekende komt meer centraal te staan. We willen hem/haar snel en doelgericht aan een passende woning en woningomgeving helpen)
  3. Van sectorperformance naar ketensamenwerking (geen partij kan alleen bereiken wat ze wil, samenwerking is gewenst en noodzakelijk)
  4. Van toevallige buurten naar betrokken nabuurschap (betrokken bewoners, waardoor zelfredzaamheid toeneemt)
  5. Van energie-experimenten naar een duurzame stad (we kunnen alleen verschil maken als we met zijn allen systematisch en vasthoudend blijven doorgaan met initiatieven op het gebied van duurzaamheid)

Deze bewegingen zijn het uitgangspunt geworden in het kunstwerk. Links in het schilderij is de aandacht gevestigd op het wonengedeelte van het essay, rechts is ingegaan op het levengedeelte. Daarin is op figuratieve wijze onderscheid gemaakt in de vijf bewegingen.

Het kunstwerk werd door de Bossche woningcorporaties, de gemeente en vijftien betrokken partijen ondertekend in De Biechten in Hintham. Zij gaven hiermee een duidelijk signaal : “Wij zetten ons nog nadrukkelijker samen in om het wonen en leven in ‘s-Hertogenbosch nu en in de toekomst mogelijk, aantrekkelijk en betaalbaar te houden!”

Het kunstwerk krijgt een prominente plek in het gemeentehuis van Den Bosch, zodat betrokken partijen regelmatig herinnerd worden aan het essay en hun gemaakte afspraken.