+31-640327596 ellen@wijzijngek.nl
Selecteer een pagina

MAAKT WERK VAN KUNST

Het is onze ambitie om kunstenaars ondernemender te maken én meer mensen in aanraking te brengen met kunst. Gek ondersteunt kunstenaars in hun ondernemerschap. Enerzijds door platformen te creëren waarop zij zich kunnen profileren en ontwikkelen, anderzijds door inzet van coaching, training, marketing en communicatie.